Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές, παρα μόνο σε περίπτωση που κάποιο προϊόν είναι ελαττωματικό (σπασμένο, ανοιγμένο, χαλασμένο) και μόνο εφόσον η επικοινωνία για την επιστροφή γίνει εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής του.